Chauffeurdiploma's

Voor de chauffeur zijn er een aantal papieren te behalen,  maak hieronder een selectie voor meer informatie:

Vakrijproef

Chauffeursdiploma Goederenvervoer

Certificaat Gevaarlijke Stoffen (ADR)

Certificaat Bederfelijke Goederen (ATP)

Chauffeursdiploma Personenvervoer (autobus)

Diploma Personenvervoer (taxi)


Vakrijproef


Wanneer je het rijbewijs voor de categorie CE behaald hebt voor 1992 en je wilt gaan deelnemen aan het Beroeps- en eigengoederenvervoer en je bent geboren na 30 juni 1955, dan moet je naast je chauffeursdiploma CCV/b goederenvervoer een aantekening vakrijproef op je chauffeursdiploma vermeld hebben. Deze vermelding krijg je wanneer je een vakrijproef (praktijkexamen) succesvol hebt afgelegd met een combinatie trekker/oplegger of bakwagen/aanhangwagen.
 

Naar boven


Chauffeursdiploma Goederenvervoer

Naast het rijbewijs C (vrachtauto) kun je ook een chauffeursdiploma nodig hebben.Wanneer je voor je beroep gaat rijden in een vrachtauto of combinatie met een max.massa van meer dan 7500kg en je bent geboren na 30 juni 1955 moet je volgens het Arbeidstijdenbesluit vervoer in het bezit zijn van een chauffeursdiploma CCV/b.

Om in het bezit te komen van dit chauffeursdiploma moet je 3 theorie-examens afleggen.

De 3 theorie-examens zijn:    - Verkeer C
                                            - Techniek
                                            - Administratie Goederenvervoer


Dit zijn nagenoeg dezelfde examens als de examens voor het rijbewijs alleen Techniek en Administratie Goederenvervoer zijn iets uitgebreider. Je kunt dan ook beter gelijk voor het rijbewijs de examens voor het chauffeursdiploma doen, dan hoef je niet de examens theorie rijbewijs te doen. Wij adviseren je graag nader over deze cursus.
 

Naar boven


Certificaat Gevaarlijke Stoffen (ADR)

Op grond van het ADR verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijkes toffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheid-certificaat. Om het ADR vakbekwaamheids-certificaat te halen, moet je minimaal slagen voor het basisexamen . Naast het basisexamen zijn aanvullende examens nodig voor enkele specifieke soorten van vervoer van gevaarlijke stoffen. Op het certificaat staat voor welke soorten vervoer de chauffeur de bevoegdheid heeft.

Dit certificaat is 5 jaar geldig, voordat het verloopt moet je een hertoetsing gedaan hebben om weer 5 jaar te mogen rijden. Wanneer je deze cursus gaat doen adviseren wij de gehele cursus te doen zonder beperkingen.
 

Naar boven


Certificaat Bederfelijke Goederen (ATP)

Het vervoer van bederfelijke goederen stelt bijzondere eisen aan de chauffeur .Niet alleen tijdens vervoer maar ook tijdens laden en lossen. Als chauffeur moet je goed op de hoogte zijn van de eigenschappen van producten die je vervoert. Je moet ook technische kennis hebben van de koelings- of verwarmingsinstallatie op de wagen en de voedselveiligheidseisen. Het diploma is niet wettelijk verplicht,maar het vertegenwoordigt een hoge waarde in de voedsel wereld. Informeer naar de mogelijkheden van deze opleiding bij onze verkeersschool Spider.
 

Naar boven


Chauffeursdiploma Personenvervoer (autobus)

Wanneer je voor je beroep met een autobus gaat rijden en geboren bent na 30 juni 1955, dan moet je in het bezit zijn van een chauffeursdiploma CCV/b personenvervoer. Om in het bezit te komen van dit diploma moet je 3 theorie-examens succesvol afleggen.

De 3 theorie-examens zijn:    - Verkeer D
                                            - Administratie personenvervoer
                                            - Techniek

Dit zijn nagenoeg dezelfde examens als die afgelegd moeten worden voor het theorie-examen rijbewijs. Het examen Administratie personenvervoer en Techniek zijn iets uitgebreider en verkeer is hetzelfde. Om deel te mogen nemen aan deze theorie-examens moet je in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs of theoriecertificaat categorie B en tevens minimaal 21 jaar oud zijn. Ook bij deze examens geldt het zelfde als bij goederenvervoer, je kunt beter gelijk theorie-examen chauffeursdiploma doen, want ook dan hoef je geen theorie rijbewijs te af te leggen. Voor vragen over de opleiding kunt u altijd bij ons terecht.
 

Naar boven


Diploma Personenvervoer (taxi)

Chauffeursdiploma TAXI, dit examen is verplicht voor:    -    Iedereen die taxichauffeur wil worden.
                                                                                      -    Taxichauffeurs die na 1 juli 2001zijn gestart met taxivervoer.
 

De laatste groep chauffeurs heeft tot 1 januari 2006 de tijd om het CCV diploma taxi chauffeur te behalen. Chauffeurs die het diploma dan niet bezitten, mogen geen taxivervoer meer verrichten . Je hoeft geen diploma te halen als je in het bezit bent van een chauffeursdiploma afgegeven voor 1 juli 2001 of in het bezit bent van:
                               - het diploma CCV taxivervoer plus
                               - het CCV vakdiploma taxichauffeur
                               - het CCV diploma ambulancevervoer
                               - het certificaat Directiechauffeur (CCV-D1)
                               - Het diploma CCV Taxivervoer geeft vrijstelling voor het theoriegedeelte verplichte examen
                               - Het certificaat CCV Medegebruik vrije tram en busbanen gemeente Amsterdam geeft vrijstelling van het praktijkgedeelte van het verplichte examen.

De examens bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte bestaat uit een praktijkrit met direct een mondelinge toets.Wij adviseren u voor dit examen eerst een intest te doen aansluitend op de praktijkopleiding, alvorens u examen gaat doen. U kunt de kosten dan zoveel mogelijk beperkt houden. Sinds 1 juli 2005 bestaat er een examen beperkt en volledig. Wanneer u taxivervoer gaat doen alleen voor contractvervoer is het examenbeperkt voldoende, in alle andere gevallen moet het volledig examen gedaan worden. De volgorde van de examens zijn vrij . Vraag onze brochure.
 

Naar boven


[ Start ]  [ Wie zijn Wij ? ]  [ Rijopleidingen ]  [ Chauffeur Diploma' s ]  [ Ondernemer Diploma's ] [ Transport ]